Verlossing

 


 

Ben ik het nu alleen met ziekte, pech en pijnen?
Neen hoor, ieder heeft zijn zorgen,
ieder krijgt het zijne,
is het vandaag niet, dan is het morgen.

De Heer heeft mij geroepen aan zijn zijde,
mijn ziel stapt nu binnen in het hemelrijk
en mijn lichaam is verlost,
van alle smart en pijnen.

 

Jacques Keulen

 

Niets uit deze uitgave mag openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, internet of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Helga Keulen.