Vakantie

 


 


Het is lente de zon schijnt door de ruiten,
het is gek, maar dan wil de mens naar buiten.
Weg, ver weg van hier, soms naar verre landen,
niet wetend waar ze stranden.
Avontuur, zon en vertier tegemoet,
het doet immers een mens wel eens goed.

Maar het is ook meten en passen,
in de zogenaamde hotels van klasse.
Die vreemde kost soms niet te eten
of met ongekende hitte, in bed liggen te zweten.
De taal niet te verstaan,
dat kan ten koste van je euro’s gaan.

 

Jacques Keulen

 

Niets uit deze uitgave mag openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, internet of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Helga Keulen.