Moeder

 


 


Er is geen grotere waarde
op deze aarde,
dan een moeder die u lief heeft,
die God u maar eenmaal geeft.

Knuffel haar en heb haar lief,
ze is veel kleurrijker dan de mooiste madelief.

 

Jacques Keulen

 

Niets uit deze uitgave mag openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, internet of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Helga Keulen.