De wieg

 


 

Er blijft geen plaats op deze aarde.
U naderbij,
dan waar Uw moeder U baarde.

Al trekt u honderd maal de wereld rond,
er blijkt geen mooiere plaats,
dan waar eens Uw wiegje stond.

 

Jacques Keulen

 

Niets uit deze uitgave mag openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, internet of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Helga Keulen.