Pijn

 


 


Als ik de pijn en smart niet meer kan verwerken
en steeds meer in moet gaan perken.

O God, neem mij dan op in uw hogere sferen,
ik kan dit niet langer meer verteren.

Moe van het moe zijn,
dat doet zo’n pijn.

 

Jacques Keulen

 

Niets uit deze uitgave mag openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, internet of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Helga Keulen.