Carnaval

 


 


Plezier en leut met carnaval,
op straat en op het bal.

Pluk die mooie dagen in je leven,
ze zijn zo kort, ze duren maar even.

Na enkele dagen is het weer gedaan,
dan komen de zorgen van alle kanten weer aan.

Roep dan ook LAAT GAAN, LAAT GAAN!
Carnaval ALAAF, ALAAF, ALAAF!!!

 

Jacques Keulen

 

Niets uit deze uitgave mag openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, internet of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Helga Keulen.