De mooiste reis

 


 

Als mijn lichaam ooit gekrompen is,
door leed en pijn en alleen maar duisternis.

Dan stapt mijn ziel aan Gods rechterhand,
Op zoek naar het beloofde land.

Daar is dan reeds een plaats voor mij bewaard,
waar je van alle smarten blijft bespaart.

 

Jacques Keulen

 

Niets uit deze uitgave mag openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, internet of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Helga Keulen.