Onvrede

 


 

Al eeuwen is de mens in strijd,
op zoek naar geld, roem en macht,
met in de hoofdrol één iemand met gezag.

En staat de wereld dan in brand,
dan is plots geen mens meer met verstand,
de kleine man zit dan weer met de brokken.

De gezagsdrager zit niet bij de brandhaard,
maar is reeds lang naar elders vertrokken,
oorlog, opstand, haat en nijd.

 

Jacques Keulen

 

Niets uit deze uitgave mag openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, internet of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Helga Keulen.