De klokken

 


 

Als de klokken mij gaan begeleiden,
naar de hemelse paradijzen.

Dan begint voor mij het mooie leven,
zonder pijn en zonder streven.

Een ieder is daar weer gelijk,
daar is niemand arm en niemand rijk.

Dan schrijf ik misschien nog eens een brief,
Die zal dan eindigen met de woorden:

“Schat en allemaal IK HAD JULLIE LIEF!”

 

Jacques Keulen

 

 

Niets uit deze uitgave mag openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, internet of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Helga Keulen.