Mijn kruis

 


 


Ik heb mijn kruis gedragen,
het was soms moeilijk, het was soms zwaar,
Heer laat mij nu binnen treden in Uw heerlijkheid
en maak Uw belofte waar.

 

Jacques Keulen

 

Niets uit deze uitgave mag openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, internet of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Helga Keulen.