Mijn leven

 


 

Hard gewerkt om goed te kunnen leven,
want er was heel veel te beleven.

En ik wist, dat duurt maar een mum van tijd,
dan komt de tunnel naar de eeuwigheid.

Nu heb ik ervan genoten,
maar het was te kort, voor hetgeen er werd geboden.

Toch heb ik veel beleefd
en zeg blij en tevree, ik heb goed geleefd.

 

Jacques Keulen

 

Niets uit deze uitgave mag openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, internet of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Helga Keulen.