Natuur

 


 

O machtige natuur al duizenden jaren,
de mensheid probeerde u steeds te evenaren.

Nooit zal iemand dat gaan lukken,
om u uit elkaar te rukken.

Wat zou er over blijven van dit heelal,
als het wel zou lukken door een of andere kwal.

Er zal nooit iemand kunnen zeggen dat deden wij,
Nee, er is hier boven maar ene en dat is HIJ.

 

Jacques Keulen

 

Niets uit deze uitgave mag openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, internet of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Helga Keulen.