De nieuwe dag

 


 

O nieuwe dag, met een mooie morgenstond,
zo onberekenbaar, zo ongegrond.

Wat staat vandaag weer op ’t menu?
Wordt het mild of wordt het cru?

Ach, ik zal alles moeten ondergaan,
straks zal ik toch weer moeten slapen gaan.

 

Jacques Keulen

 

Niets uit deze uitgave mag openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, internet of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Helga Keulen.