Sorry

 


 

Met een lach en een traan,
is mijn aardse leven voorbij gegaan.
Was het goed, was het slecht?
Sorry ik heb mijn best gedaan.

 

Jacques Keulen

 

Niets uit deze uitgave mag openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, internet of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Helga Keulen.