Je goede vrienden

 


 

Vrienden voor het leven,
ik had er o zo velen!
Er was geld, dus ik had wat te verteren.
Drommen stonden om mij heen,
maar waar zijn ze nu gebleven,
nu ik ze nodig heb, als fakkel in de storm?

Er is geen mens meer te bekennen,
het is te druk, ze moeten voor zich zelf nu rennen.
Maar ik had het kunnen weten,
het staat reeds lang in de sterren geschreven.

 

Jacques Keulen

 

Niets uit deze uitgave mag openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, internet of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Helga Keulen.