De wolk

 


 


Ik sprong op een wolk die kwam overdrijven,
mijn lichaam door pijn en smart gesloopt,
moest achter blijven.

Ze nam mij mee,
door de tunnel
naar de hemelse allee.

Daar werd gefeest, gelachen en gespeeld een spel.
Nu begrijp ik dat de aarde is,
voor velen, soms een hel.

 

Jacques Keulen

 

Niets uit deze uitgave mag openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, internet of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Helga Keulen.