De bus

 


 

Een bus heb ik genomen,
om bij het eindstation van mijn leven aan te komen.
Met veel pijn, pech en panne verliep de reis,
op weg naar het hemels paradijs.

Uit is nu al dat gedoe en gesis,
nu de band leeggelopen is.

Aan Gods rechterhand,
ga ik nu op zoek in het beloofde land,
naar een nieuwe band met Pa, Ma en allemaal,
om te zitten aan het eerste heerlijk avondmaal.

 

Jacques Keulen

 

Niets uit deze uitgave mag openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, internet of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Helga Keulen.