De nachtwacht

 


 

De nachtwacht.

 

Ziet ge hier de “hoesjoembàng”?
“Nachtwacht” is het Hollands woord.
Doe je ’s nachts niet goed je plicht,
dan word je minstens half vermoord.

Je mag niet praten en niet zitten,
de wandeltocht duurt twee uur lang.
En angstig loop je rond te kijken,
want voor ’n jap is ieder bang.

En telkens ga je repeteren,
het nachtwachtversje in ’t Japans.
Want blijf je steken bij inspectie,
o wee, wat loop je dan voor kans!

Zie je jappen in de verte,
dan loop je beiden in galop.
En vlak daar vóór die lompe kerels,
daar sta je plots’ling stil dan: – stop!

Nu luid geroepen: “Kerree!”- “buigen”,
en dan de rest van: “Dai ni hang.
Hoesjoembang foekoemoedjo hidjou
Harimaseng. Soesoeite foekoemoesjimas”.

Weer gebogen, heel eerbiedig,
hè, dat is weer goed gegaan.
We wandelen dan heel rustig verder,
voor deze nacht is het gedaan.

Wij zijn wel blij met deze uurtjes,
gebruiken die steeds voor gebed.
In deze nachtelijke stilte,
waar anderen slapen in hun bed.

Lies Keulen – Zuster Josepha Cornelia