Gedachtenisprentje

 


 

Gedachtenisprentje.

 

Een drukkerij bestaat er niet,
toch brengt men troost in ’t groot verdriet:
te geven als gedachtenis,
een prentje, dat geschreven is:

“Een engeltje had de Heer ons gegeven
Het was een geschenk, veel miljoenen ons waard
Een engeltje is hij altijd gebleven
Vooral nog die laatste dag hier op aard

Wat lag hij daar lief op die Mei, eerste vrijdag
Met stralende oogjes op Mammie gericht
En steeds nog die vriend’lijke engelen glimlach
Als hechtte hij aan de dood geen gewicht.

“Lief Heertje, laat Henkie gauw beter worden”
Zo klonk nog de laatste beê uit zijn mond
En Jezus verhoorde de wens van zijn vriendje
Op andere wijz’ dan zijn Mammie wel vond.

Want beter dan alle aardse ellende
Is toch een plaatsje zo dicht bij Zijn Troon
Daar werd onze Henkie een werk’lijke Engel
Bij Herma en Ria in de Hemelse woon

En nu lieve Engel, vraag jij voor je ouders
Voor Zusje en broertjes aan d’Algoede God
Dat Hij ons steeds zegene in al onze werken
En óns ook eens schenke, jouw betere lot

DANK JEZUS VOOR HET GELUK BEREID
AAN HERMA, RIA, HENK IN ALLE EEUWIGHEID”

Lies Keulen – Zuster Josepha Cornelia