Contact Holland-Indië

 


 

Contact Holland-Indië.

 

November 1945.

Contact! Contact! De eerste brief!
Al meer dan vijf jaar niets gehoord!
Opeens in huis zo’n groot lawaai,
alsof er iemand werd vermoord.

Een brief uit Holland! Van Maastricht!
van ’t Provinciale Moederhuis!
En weldra kwamen brieven aan,
voor elke Zuster van haar thuis!

Zij leefden nog en wij hier ook!
Dat had men blijkbaar niet verwacht.
Daarom gejubel en gedankt!
Al waren offers ook gebracht!

Lies Keulen – Zuster Josepha Cornelia