Het altaar

 


 

Het altaar.

 

Jezus, in dit kleine laatje,
wilt ge tegenwoordig zijn!
Zonder Priester komt ge binnen;
die woonplaats is een groot geheim!

Tien maanden moesten wij U missen,
wij hielden zelfs de Pasen niet!
En nu op wonderbare wijze,
dat Gij in dit gemis voorziet!

’t Is gevaarlijk! Maar Uw wijsheid
weet te leiden steeds de weg:
Langs patjolveld of tandartskamer,
of door een gaatje in de heg!

Twee Zusters slapen aan Uw voeten,
nog tien daarbij in ’t klein vertrek;
zo heel dicht bij het Tabernakel!
Een grote troost bij veel gebrek!

Met U is nu het kruis te dragen,
ook met de hongerdood nabij.
Gij ziet de slapeloze nachten, …
wat ieder lijdt, weet geen, dan Gij!

Lies Keulen – Zuster Josepha Cornelia