Gevangen in Nipponklauw

 


 

Gevangen in Nipponklauw.

 

Aanschouw het beeld van Hollandse vrouw,
In Nipponklauw gevangen!
En daag’lijks smeekte zij om vreê,
steeds groter werd ’t verlangen.

Zij had zo veel reeds meegemaakt,
zou zij het nog wel halen?
Zo velen waren heengegaan,
het kamp had vreemde kwalen!

En wat een zorgen kwelden haar:
Waar was haar man? – haar zonen?
En steeds met zoveel vrouwen nog
bijeen te moeten wonen!

En telkens kwam wat anders weer:
Huiszoeking meerdere keren;
Er werden klappen uitgedeeld!
En … ’t vraagstuk van de kleren!

Voortdurend moest nog hard gewerkt,
op patjolveld of erven;
De laatste kracht die ging eraan,
totdat zij lag te sterven! …

Lies Keulen – Zuster Josepha Cornelia