Terugblik

 


 

Terugblik.

 

Soerabaia 1946.

’n Terugblik nog op d’afgelopen jaren:
ze waren hard en velen zijn niet meer.
Van ons vroeg God geen offer van het leven:
’n Duizendvoud: “Wij danken U, o Heer!”

De kampkledij kan men hier weer verwisselen,
met ’t goed bewaarde Missie-kloosterkleed.
Al werd de rest haast allemaal gestolen,
dit hielden wij, … een troost bij zoveel leed.

Wij danken hen, die daag’lijks voor ons baden!
Van Holland uit werd hier het kruis verlicht.
Want Uw gebed en zeker menig offer,
heeft onbewust zo heel veel goed verricht!

Nu drie van ons naar Holland zijn geroepen,
Nu kunnen zij u vertellen gaan.
Voor alle goedheid ons door God bewezen,
Heft dankbaar men ’n luid “Te Deum” aan!

Lies Keulen – Zuster Josepha Cornelia