Voedselpakketten

 


 

Voedselpakketten.

 

Herinnert ge u onze laatste verrassing,
die menigeen trok van de rand van het graf?
Wat dit pittig hapje bij velen bewerkte,
daar stond en daar staat men gewoonweg van paf!

In kamp “Karang Panas” kwam ook in de Meimaand,
zo’n pak van Amerika, voor Kerstmis gestuurd,
Ook nu had de reis van dit Kerstcadeau minstens
van haven tot kampen, ’n half jaar geduurd.

Maar ’t kwam, en de jap liet ’t distribueren:
met 18 een pak, toen met twintig nóg een:
En vóórdat je ’t had, was ’t commando gegeven:
“’t Moet open, verdeeld en gegeten meteen!”

De blikjes, die moest Jan de Mepper weer hebben:
want landmijnen konden daarvan nog gemaakt!
Zo kwam het, dat plots door te veel van dat goede,
bij velen de maag nog van streek is geraakt.

Maar vrouwen, die lagen te sterven van honger,
herleefden, en kregen opnieuw weer wat kracht.
Aan allen, die hielpen ons dit te bezorgen,
wordt duizendmaal dank en hulde gebracht!

Lies Keulen – Zuster Josepha Cornelia